Giới thiệu nhà máy Anvy Group.

“ KHÔNG CÓ BỘT SAO GỘT NÊN HỒ”- Mọi kết quả đều cần được xây dựng từ những nền móng cơ bản nhất. Với một doanh nghiệp dược phẩm nền tảng cơ sở hạ tầng tốt sẽ là yếu tố quyết định chất lượng dài hạn của sản phẩm. Khẳng định cái “Tầm” khác biệt […]

Chuỗi Giá trị Anvy Group

Anvy tên thương hiệu biểu đạt cho tuyên ngôn “Liên kết hệ thống giá trị bền vững cho cuộc sống” xuất phát và kết tinh từ giá trị cốt lõi của tổ chức dựa trên sứ mệnh, tôn chỉ hoạt động. Anvy Group là sự hội tụ của nhiều yếu tố, tạo nên giá trị […]

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: – Mục tiêu lâu dài của ANVY Group là xây dựng hệ thống nuôi trồng-nghiên cứu-sản xuất và kinh doanh dựa trên nền tảng đầu tư bền vững, cân bằng và hòa hợp, gắn kết chặt chẽ với sự sinh tồn và phát triển của môi trường tự nhiên, của cộng đồng. Một […]

Lịch sử hình thành và phát triển Doanh Nghiệp.

Công ty cổ phần Anvy được thành lập từ năm 2005, tới năm 2010 công ty chính thức kinh doanh một số mặt hàng thực phẩm chức năng. Đại diện công ty – Tổng Giám Đốc Dược sĩ TÔ HỒNG THÁI đồng thời nguyên là Tổng giám đốc Doanh nghiệp Dược phẩm MERAP, xuất phát […]

Văn hóa doanh nghiệp

Không chỉ là doanh nghiệp có nguồn lực lớn mạnh, trên con đường phát triển  của mình, Anvy Group luôn gìn giữ, phát huy và xây dựng những chuẩn mực đạo đức tạo nên môi trường làm việc văn minh, hiện đại. Đôi với khách hàng: Chuyên nghiệp và chân thành. Đến với Anvy Group […]