Giới thiệu Công ty Cổ phần Anvy

Giới thiệu Công ty Cổ phần Anvy

Giới thiệu nhà máy Công ty Cổ phần Anvy

Giới thiệu nhà máy Công ty Cổ phần Anvy

“ KHÔNG CÓ BỘT SAO GỘT NÊN HỒ”- Mọi kết quả đều cần được xây dựng từ những nền móng cơ bản nhất. Với một doanh nghiệp dược phẩm nền tảng cơ sở hạ...

Chuỗi Giá trị Công ty Cổ phần Anvy

Chuỗi Giá trị Công ty Cổ phần Anvy

Anvy tên thương hiệu biểu đạt cho tuyên ngôn “Liên kết hệ thống giá trị bền vững cho cuộc sống” xuất phát và kết tinh từ giá trị cốt lõi của tổ chức dựa...

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: – Mục tiêu lâu dài của ANVY Group là xây dựng hệ thống nuôi trồng-nghiên cứu-sản xuất và kinh doanh dựa trên nền tảng đầu tư bền vững, cân bằng và hòa...

Lịch sử hình thành và phát triển Doanh Nghiệp

Lịch sử hình thành và phát triển Doanh Nghiệp

Công ty cổ phần Anvy được thành lập từ năm 2005, tới năm 2010 công ty chính thức kinh doanh một số mặt hàng thực phẩm chức năng. Đại diện công ty – Tổng...

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Không chỉ là doanh nghiệp có nguồn lực lớn mạnh, trên con đường phát triển  của mình, Anvy Group luôn gìn giữ, phát huy và xây dựng những chuẩn mực đạo đức tạo nên...