Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

29/06/2017

Tầm nhìn:

– Mục tiêu lâu dài của ANVY Group là xây dựng hệ thống nuôi trồng-nghiên cứu-sản xuất và kinh doanh dựa trên nền tảng đầu tư bền vững, cân bằng và hòa hợp, gắn kết chặt chẽ với sự sinh tồn và phát triển của môi trường tự nhiên, của cộng đồng. Một tổ chức có những đóng góp tích cực trách nhiệm xã hội, công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển cân bằng, bền vững với môi trường tự nhiên luôn là định hướng chiến lược của ANVY Group.

– Mục tiêu trước mắt: Tầm nhìn tới năm 2025

Đạt TOP 5 các Doanh nghiệp sản xuất đông dược tại Việt Nam.

Phát triển thêm 3 vùng nguyên liệu gắn với lợi ích xã hội để góp thêm trách nhiệm với cộng đồng.

Sứ mệnh: 

“Mang đến giải pháp hỗ trợ những vấn đề sức khỏe con người đối với các bệnh mãn tính mà y học hiện đại còn chưa có giải pháp tối ưu, dựa trên tinh hoa của thảo dược và sự kế thừa của y học hiện đại bằng tâm huyết của những người thầy thuốc”.

Giá trị cốt lõi:

– Liên kết chuỗi giá trị bền vững cho cuộc sống
– Tạo ra giá trị vật chất có lợi ich thiết thực, tác dụng lâu bền
– Đúc kết giá trị khoa học mang hàm lượng chất xám cao
– Mở mang giá trị thương hiệu bởi sức lan tỏa mạnh mẽ