Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Đại diện: Ông Tô Hồng Thái

Địa chỉ: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 02213937886

Email: info@anvy.vn

Mã số doanh nghiệp: 0101651777

Website: https://anvy.vn/