Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng Quản lý vùng/Sales Sup ETC (Miền Nam)

Tuyển dụng Quản lý vùng/Sales Sup ETC (Miền Nam)

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, công ty cổ phần Anvy (địa chỉ nhà máy tại xã Tân Tiến – Văn Giang – Hưng yên) cần tuyển dụng các vị trí ...

Tuyển dụng Quản lý vùng Miền Bắc

Tuyển dụng Quản lý vùng Miền Bắc

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, công ty cổ phần Anvy (địa chỉ nhà máy tại xã Tân Tiến – Văn Giang – Hưng yên) cần tuyển dụng các vị trí...

Công ty cổ phần Anvy tuyển dụng Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh

Công ty cổ phần Anvy tuyển dụng Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh

Để mở rộng nhu cầu kinh doanh, Công ty cổ phần Anvy hiện có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh 1. Mô tả công việc: –...

Công ty cổ phần Anvy tuyển dụng chuyên viên Digital Marketing

Công ty cổ phần Anvy tuyển dụng chuyên viên Digital Marketing

Để mở rộng nhu cầu kinh doanh, Công ty cổ phần Anvy (địa chỉ nhà máy tại xã Tân Tiến, Văn Giang, Hưng yên) hiện có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:...

Công ty cổ phần Anvy tuyển dụng Trưởng phòng bán hàng

Công ty cổ phần Anvy tuyển dụng Trưởng phòng bán hàng

Để mở rộng nhu cầu kinh doanh, Công ty cổ phần Anvy (địa chỉ nhà máy tại xã Tân Tiến, Văn Giang, Hưng yên) hiện có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:...