Tuyển dụng

Tuyển dụng

ANVY GROUP tuyển dụng vị trí Quản đốc xưởng sản xuất

ANVY GROUP tuyển dụng vị trí Quản đốc xưởng sản xuất

Mô tả công việc Xây dựng định biên lao động cho xưởng, định mức vật tư tiêu hao, xây dựng định mức hư hao Lập kế hoạch sản xuất chi tiết tháng, kiểm soát...

ANVY GROUP tuyển dụng vị trí Trình dược viên ETC

ANVY GROUP tuyển dụng vị trí Trình dược viên ETC

Để đáp ứng nhu cầu triển khai mở rộng địa bàn, ANVY GROUP thông báo tuyển dụng vị trí Trình dược viên ETC tại địa bàn các tỉnh như sau: 🔹   Miền Bắc...

Tuyển dụng Quản lý vùng/Sales Sup ETC (Miền Nam)

Tuyển dụng Quản lý vùng/Sales Sup ETC (Miền Nam)

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, công ty cổ phần Anvy (địa chỉ nhà máy tại xã Tân Tiến – Văn Giang – Hưng yên) cần tuyển dụng các vị trí ...

Tuyển dụng Quản lý vùng Miền Bắc

Tuyển dụng Quản lý vùng Miền Bắc

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, công ty cổ phần Anvy (địa chỉ nhà máy tại xã Tân Tiến – Văn Giang – Hưng yên) cần tuyển dụng các vị trí...

Công ty cổ phần Anvy tuyển dụng Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh

Công ty cổ phần Anvy tuyển dụng Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh

Để mở rộng nhu cầu kinh doanh, Công ty cổ phần Anvy hiện có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh 1. Mô tả công việc: –...