Công ty CP Anvy tuyển dụng: NHÂN VIÊN THIẾT KẾ HÌNH ẢNH – VIDEO

1 . Mô tả công việc – Thiết kế hình ảnh, xử lý hậu kỳ các hình ảnh theo định hướng sản xuất nội dung của công ty phục vụ cho truyền thông. Thiết kế hình ảnh phục vụ cho sản xuất và làm hồ sơ đăng ký sản phẩm khi được yêu cầu. – […]

Tuyền dụng nhân viên vận hành máy

Công ty CP ANVY tuyển dụng: Nhân viên vận hành máy      1. Mô tả công việc       – Theo dõi và vận hành máy, thiết bị trong các công đoạn pha chế/ phân liều.       – Chịu trách nhiệm về phần máy móc thiết bị do mình phụ trách. […]

Tuyển dụng Nhân viên Digital Marketing

Công ty CP ANVY tuyển dụng: Nhân viên Digital Marketing 1. Mô tả – Phối hợp cùng quản lý nhãn xây dựng kế hoạch và chiến lược Digital Marketing cho nhãn hàng được giao. – Giám sát, tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả hàng tuần, tháng, năm hoặc theo từng chiến dịch bằng […]