Văn hóa doanh nghiệp

Không chỉ là doanh nghiệp có nguồn lực lớn mạnh, trên con đường phát triển  của mình, Anvy Group luôn gìn giữ, phát huy và xây dựng những chuẩn mực đạo đức tạo nên môi trường làm việc văn minh, hiện đại.

Đôi với khách hàng: Chuyên nghiệp và chân thành. Đến với Anvy Group khách hành nhận được sự chuyên nghiệp về chuyên môn, sự chân thành về thái độ với. Mỗi nhân viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết đảm bảo khách hàng luôn hài lòng khi dừng chân tại Anvy Group.

Đối với đối tác: Uy tín – Bình đẳng. Lấy uy tín của thương hiệu làm nền tảng cho mỗi quan hệ hợp tác  – Lấy bình đẳng, tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau làm cơ sở để cùng phát triển, Anvy Group trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu của ngành Dược nói riêng thị trường kinh tế xã hội nói chung.

Đối với nhân viên:  Đoàn kết – kỷ luật – sáng tạo. Mỗi nhân viên là một mắt xích. Để tạo được khối vững mạnh, các mắt xích cần liên kết với nhau một cách chặt chẽ và có nguyên tắc. Đó là lý do Anvy Group luôn đề cao tinh thần đoàn kết và tính kỷ luật. Không dừng ở đó, sự sảng tạo của mỗi cá nhân được khuyến khích phát huy tối đa thúc đẩy tinh thần dám nghĩ dám làm nâng cao trách nhiệm và năng lực đảm bảo chất lượng làm việc tốt nhất.

Đối với Cộng đồng: Sẻ chia – Trách nhiệm. Với tiêu chí “Phát triển cùng Cộng đồng” – Anvy Group đã, đang và sẽ luôn đem lại lợi ích cho cộng đồng, đóng góp sức lực cho sự phát triển chung của xã hội.

TIN LIÊN QUAN