ANVY tham gia hội thảo Phát triển Dược liệu Hà Giang

22/05/2017

Ông Tô Hồng Thái, đại diện cho ANVY đã tham dự Hội thảo Phát triển Dược liệu Hà Gianh. Sự kiện do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức.