Góc thể thao Anvy 2024

18/01/2024

Trên tinh thần “Có sức khoẻ –  Bạn có tất cả” của Ban lãnh đạo công ty, từ năm 2024, dưới sự hỗ trợ của Công đoàn công ty rất nhiều hoạt động phong trào thể dục thể thao sẽ được nâng cao tại Anvy. 

Khởi động phong trào là việc ra đời của câu lạc bộ Tennis vào trung tuần tháng 1 vừa qua. 

Buổi luyện tập đầu tiên diễn ra trong thời tiết không được thuận lợi, tuy nhiên bằng tinh thần nhiệt huyết, nghiêm túc và đầy lửa của các thành viên CLB, buổi luyện tập đã diễn ra rất suôn sẻ. 

Hy vọng với việc nâng cao rèn luyện sức khoẻ, nâng cao tinh thần tự kỉ luật các thành viên Anvy sẽ hoàn thành tốt công việc được giao phó! https://youtu.be/R6opVAUTBRc