Đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt công đoàn tại Anvy Group!

Nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho các cán bộ công nhân viên tại công ty, từ cuối năm 2022, các Tổ chức công đoàn tại Anvy Group đã được thành lập. Với các hoạt động tổ chức theo các khu vực vùng miền, tạo sự kết nối tinh thần cho cán bộ nhân viên, cùng đồng lòng chung sức đưa công ty ngày càng lớn mạnh.
Bên cạnh các hoạt động du lịch định kì theo năm, sinh hoạt hội viên theo quý, hàng tháng công ty còn có các hoạt động tổ chức sinh nhật cho cán bộ nhân viên theo tháng, nhằm kết nối tinh thần gắn kết giữa các hội viên.
Hình ảnh tổ chức sinh nhật cho cán bộ công nhân viên khối Văn phòng trong tháng 1 tại Anvy Group.
Anvy – Thảo dược vì sức khỏe

TIN LIÊN QUAN