Anvy tên thương hiệu biểu đạt cho tuyên ngôn “Liên kết hệ thống giá trị bền vững cho cuộc sống” xuất phát và kết tinh từ giá trị cốt lõi của tổ chức dựa trên sứ mệnh, tôn chỉ hoạt động.
Anvy là sự hội tụ của:
– Trách nhiệm, Trọng tín, Minh bạch, Hướng thiện, Nhiệt thành xuất phát từ TÂM
– Khoa học, Sáng tạo, Thực tiễn, Đổi mới mở rộng từ TRÍ
– Năng động, Linh hoạt, Phát huy thế mạnh bền vững từ LỰC
với tầm nhìn dài hạn, giá trị cốt lõi, sứ mệnh xuất phát từ tính NHÂN VĂN trong dựng nghiệp và các GIÁ TRỊ THẬT của lĩnh vực, từ đó đóng góp những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống xã hội.
Khởi đầu bằng lĩnh vực kinh doanh phân phối thương mại sản phẩm gốc Đông dược, đến nay Anvy Group từng bước với định định hình và phát triển Chuỗi giá trị Anvy gồm: Nghiên cứu khoa học chuyên ngành Đông dược, Đầu tư xây dựng nhà máy chiết xuất dược liệu, Sản xuất, phân phối và kinh doanh thương mại dược phẩm, Nuôi trồng và khai thác bền vững dược liệu có nguồn gốc tự nhiên,… từ đó tạo nên giá trị hữu ích cho cuộc sống và sức khỏe con người.
Anvy cam kết góp phần xây dựng và phát triển nền công nghiệp Đông dược phẩm tiên tiến tại Việt Nam và khu vực